Bao gồm

  • Covers

    Bao gồm

    Vỏ sợi thủy tinh bao gồm nhiều loại khác nhau bao gồm nhưng không giới hạn ở nắp bể chứa, nắp tháp giải nhiệt, nắp silo, nắp ròng rọc (để bảo vệ), mũ trùm đầu, nắp bể nước thải, nắp khử mùi sinh học, v.v.

    Kích thước: mọi kích thước theo yêu cầu của khách hàng

    Hình dạng: bất kỳ hình dạng theo yêu cầu của khách hàng