Quạt & Giảm chấn & Dân chủ

  • Fans & Dampers & Demisters

    Quạt & Giảm chấn & Dân chủ

    Jrain thiết kế và sản xuất vỏ quạt sợi thủy tinh khác nhau và giảm chấn và giảm xóc.

    Vỏ quạt bằng sợi thủy tinh, bộ giảm chấn và giảm xóc được sử dụng rộng rãi để xử lý axit và kiềm, xử lý chất thải, hệ thống kiểm soát quy định của thành phố, hệ thống ống lọc clo khẩn cấp, hệ thống xử lý không khí, máy lọc / xả khói, v.v.