Sản phẩm cán sợi thủy tinh kép

  • Dual Laminate Products

    Sản phẩm gỗ dán kép

    Bằng cách kết hợp các lớp lót nhựa nhiệt dẻo khác nhau như PVC, CPVC, PP, PE, PVDF và HDPE với nhựa gia cố sợi thủy tinh (FRP), Jrain cung cấp các giải pháp cho môi trường cực kỳ nóng và ăn mòn.

    Kích thước: không giới hạn ở các khuôn hoặc trục có sẵn, kích thước có thể được xác định để phù hợp với yêu cầu của ứng dụng một cách chính xác.