Xe tăng dã chiến cỡ lớn

  • Large Size Field Tanks

    Xe tăng dã chiến cỡ lớn

    Xe tăng trường sợi thủy tinh là lựa chọn tốt nhất trong mọi trường hợp kích thước thiết bị không thể vận chuyển. Đối với các xe tăng lớn như vậy, chúng tôi thường vận chuyển thiết bị cuộn dây đến hiện trường, dây tóc quấn vỏ sợi thủy tinh lớn và lắp ráp các xe tăng trên nền tảng cuối cùng hoặc tại khu vực lắp ráp công trường tập trung. 
    Kích thước: DN4500mm - DN25000mm.