Xe tăng

  • Oblate Tanks

    Xe tăng

    Các bộ phận vỏ bể sợi thủy tinh được sản xuất tại nhà máy sản xuất và được nén hoặc gắn chặt vào một kích thước vận chuyển đường bộ cho phép, được giao đến nơi làm việc của khách hàng và được lắp ráp bằng cách liên kết. Những chiếc xe tăng như vậy được đặt tên là những chiếc xe tăng bắt buộc