Xe tăng vận chuyển

  • Transport Tanks

    Xe tăng vận chuyển

    Xe tăng vận chuyển bằng nhựa gia cố sợi thủy tinh (FRP) chủ yếu được sử dụng để vận chuyển an toàn đường bộ, đường sắt hoặc đường thủy của phương tiện truyền thông mạnh mẽ, ăn mòn hoặc siêu tinh khiết.

    Xe tăng vận chuyển sợi thủy tinh nói chung là xe tăng ngang với yên. Chúng được làm bằng nhựa và sợi thủy tinh và việc sản xuất chúng được điều khiển bằng máy tính với quy trình cuộn xoắn ốc hoặc bằng cách bố trí bằng tay cho các hình dạng đặc biệt.