Sinoool và Viện hóa học Thượng Hải cùng nhau thiết lập một phòng thí nghiệm dành riêng cho vật liệu composite

Sinochem International và Viện nghiên cứu Thượng Hải của Công ty Công nghiệp Hóa chất (Viện Hóa học Thượng Hải) đã cùng nhau thành lập Phòng thí nghiệm Vật liệu tổng hợp Sinochem - Viện Hóa học Thượng Hải tại Phòng Công nghệ Cao Thượng Hải Trương Giang.

Đây là một thước đo quan trọng khác về cách bố trí của Sinoool International trong ngành công nghiệp vật liệu mới, theo Sinoool International. Hai bên sẽ sử dụng phòng thí nghiệm chung này làm nền tảng cho sự hợp tác toàn diện trong lĩnh vực R & D tổng hợp hiệu suất cao, và cùng thúc đẩy phát triển công nghệ vật liệu composite tiên tiến tại Trung Quốc.

Zhai Jinguo, phó tổng giám đốc và phó chủ tịch của Viện hóa học Thượng Hải, cho biết:

Đây là một điều rất quan trọng để thành lập một phòng thí nghiệm chung về vật liệu composite với Sinoool International. Hai bên sẽ cùng thúc đẩy phát triển công nghệ, chuyển đổi kết quả và ứng dụng công nghiệp trong các lĩnh vực liên quan như sợi carbon và nhựa hóa rắn. Chúng tôi cũng sẽ tìm hiểu mô hình hợp tác đổi mới của nghiên cứu chung về công nghệ của một viện nghiên cứu khoa học và một nhóm công nghiệp.

Hiện tại, dự án R & D đầu tiên của phòng thí nghiệm chung - trên sơn phun - vật liệu composite sợi carbon miễn phí - đã chính thức ra mắt. Sản phẩm sẽ được sử dụng đầu tiên trên các phương tiện năng lượng mới, không chỉ để giảm trọng lượng của cơ thể, mà còn giảm đáng kể chi phí ứng dụng của vật liệu composite và nâng cao hiệu quả sản xuất.

Trong tương lai, phòng thí nghiệm chung cũng sẽ phát triển nhiều sản phẩm và công nghệ composite nhẹ hiệu suất cao, phục vụ ô tô, hàng không vũ trụ, máy móc công nghiệp và các ngành công nghiệp khác.


Thời gian đăng: Mar-13-2020